Sari la conținutul principal

Cum are loc comanda serviciilor de stare civilă prin internet? Care servicii sunt disponibile? Care sunt modalitățile de utilizare?

Modalități de depunere a cererii privind solicitarea documentelor în regim on-line:
1. prin intermediul ghișeului multimedia QIWI pot fi obținute următoarele documente: 

 • extras de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces, întocmit în perioada anilor 1918-1944;
 • extras multilingv de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces; 
 • certificat privind starea civilă;
 • aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui (doar în cazul în care numele/prenumele nu a fost schimbat anterior).

2. prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md, compartimentul „Servicii de documentare”. 
În acest caz, solicitantul poate solicita serviciul dorit în orice moment al zilei, achitarea acestuia putând fi realizată prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay. O condiție necesară pentru a comanda/obține astfel de servicii este ca solicitantul să dispună de semnătura mobilă sau semnătura digitală. Documentele care pot fi solicitate prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md sunt următoarele:

 • duplicatul certificatului de naştere/de căsătorie/de divorţ/de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui/de deces/de stabilire a paternităţii/de adopție;
 • extrasul de pe actul de naştere/de căsătorie/de divorţ/de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui/de deces;
 • extrasul multilingv de pe actul de naştere/de căsătorie/de deces;
 • certificalul privind starea civilă;
 • avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • avizul privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui;
 • certificatul de capacitate matrimonială;
 • certificate explicative.
Compartiment