Sari la conținutul principal

Persoanele, cărora li s-a aprobat emigrarea pot depune cererea pentru transcrierea documentelor de stare civilă numai la Chișinău?

În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea privind actele de stare civilă, cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la organul de stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova nemijlocit.

Potrivit art. 38 din Codul civil în cazul în care nu poate fi stabilit domiciliul persoana se consideră domiciliată la locul reședinței sale temporare. În lipsă de reședință temporară este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește.

Ținem să precizăm că competența teritorială a serviciului stare civilă în procesul de examinare a cererii privind transcrierea actelor de stare civilă se stabilește în raport cu domiciliul titularului actului de stare civilă.

Compartiment