Sari la conținutul principal

Cum se fac modificările și rectificările actelor premergătoare?

Potrivit punctului 233 al Instrucţiunii cu privire la modul înregistrării actelor de stare civilă „Certificatele de stare civilă se eliberează în exclusivitate pe baza actului de stare civilă şi în strictă concordanţă cu acesta”.

Concomitent,  menţionăm că, în cazurile în care, în actele de stare civilă se atestă inexactităţi referitor la numele şi prenumele unei persoane, când acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic, rectificarea se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor [...].Modificările, completările sau rectificările actelor de stare civilă se efectuează la serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului în baza cererii de rectificare, modificare sau completare în temeiul actelor de stare civilă premărgătoare. Serviciul privind operarea modificărilor în actele de stare civilă la cererea reprezentantului împuternicit de către titularul actului de stare civilă, se permite numai în cazul în care procura autentificată în modul stabilit, prin care persoana, în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea, își va exprima expres voinţa în privinţa rectificărilor ce urmează a fi efectuate.

Exemplu al rectificării/completării actelor de stare civilă în temeiul actului premergător: rectificarea actului de căsătorie în temeiul celui de naştere, inclusiv rectificarea actului de naştere al copilului în rubrica „părinți” în temeiul actului de căsătorie, divorţ sau schimbare a numelui și/sau a prenumelui ale părinților.

Modificarea, (rectificarea și/sau completarea) actelor de stare civilă în temeiul actului premergător deținut de Agenția Națională a Arhivelor se efectuează la serviciul stare civilă după domiciliul persoanei ineteresate.

Compartiment