Sari la conținutul principal

Care este modalitatea eliberării certificatului de deces unei persoane care nu are grad de rudenie cu persoana decedată?

În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de deces la cererea persoanei care nu s-a aflat în relații de rudenie cu defunctul, la cerere urmează să fie anexate documentele justificative ce confirmă statutul de persoană interesată a solicitantului, precum și dreptul acestuia de a pretinde eliberarea certificatului de deces respectiv (de ex. certificatul de calitate de moștenitor, hotărârea judecătorească privind recunoașterea drept certă a creanței, etc.).

Compartiment