Sari la conținutul principal

Pentru cetățenii RM de peste hotarele țării: care este procedura de transcriere a actelor de stare civilă, limita de termene?

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de către organele competente ale ţărilor străine, inclusiv ale fostei U.R.S.S., pot solicita transcrierea lor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova, cu aprobarea cererilor de către Agenţia Servicii Publice.

Termenul de soluționare a cererii de transcriere a actelor de stare civilă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova este condiționat de operativitatea și corectitudinea constituirii dosarului de către funcționarul responsabil din cadrul misiunii diplomatice/oficiului consular. Este important de menționat că soluționarea cererii de transcriere a actului de stare civilă în acest caz parcurge următoarele etape: transmiterea dosarului spre aprobare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea dosarului de către subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice (aproximativ 15 zile), remiterea acestuia (aprobat sau respins) prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene misiunii diplomatice/oficiului consular, întocmirea actului de stare civilă și eliberarea documentului sau înlăturarea neajunsurilor depistate cu repetarea procedurii propriu-zisă.

Compartiment