Sari la conținutul principal

Actele necesare pentru legalizarea actelor de stare civilă, termene, tarife şi înlesniri.

Legalizarea/Verificarea autenticității documentului de stare civilă şi confirmarea legalității acestuia (prin aplicarea ștampilelor), în vederea utilizării lui peste hotarele ţării:

 1. certificatului şi extrasului de pe actul de stare civilă;
 2. avizului privind modificările operate în actele de stare civilă.

Tarife:

Termen Tarif
În mod ordinar:  
2 luni Gratuit
În mod de urgenţă:  
30 zile 20 lei
15 zile 60 lei
5 zile 100 lei
24 ore 140 lei
1 oră 200 lei

Înlesniri

Scutirile de plata tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice:

 • persoanele ce depun cereri în termen de 2 luni;
 • concomitent cu solicitarea documentului de stare civilă;
 • invalizi de gradul I, II, și III;
 • participanții la al II-lea război mondial:
 • pensionarii de vârstă;
 • părinții care au 3 și mai mulți copii minori;
 • copiii, elevii și studenții orfani ai instituțiilor de învățământ, (excepție învățământul cu frecvență redusă) până la absolvirea instituției de învățământ respective, însă nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 23 de ani;
 • participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • cetățenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova – 50% din costul total al serviciului.
Compartiment