Sari la conținutul principal

Ce acte sunt necesare pentru înregistrarea căsătoriei cu persoanele străine?

Cetățenii străini, cu domiciliul în afara teritoriului Republicii Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul Republicii Moldova conform legislației Republicii Moldova dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislația statului ai cărui cetățeni sunt.

Organul de stare civilă, la care se depune declarația de căsătorie, solicită viitorilor soți prezentarea actelor de identitate, a certificatelor de naștere și, după caz, a dovezilor privind desfacerea sau încetarea căsătoriei precedente.

Căsătoria cu un cetățean străin se încheie numai dacă, pe lângă actele menționate supra, va fi prezentată dovada (certificatul de capacitate matrimonială), eliberată de autoritatea competentă a statului al cărui cetățean este persoana respectivă, din care să rezulte că sânt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

La actele respective se mai anexează copia pașaportului, inclusiv a paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieșire în Republica Moldova, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele ce justifică acest lucru.

În cazul în care legislația statului de origine al cetățeanului străin, nu prevede eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, persoanele interesate au dreptul să prezinte documente care confirmă conținutul normelor dreptului familiei ale statului respectiv pe care le invocă sau să contribuie într-un alt mod la determinarea conținutului acestor norme, depunând o declarație din numele cetățeanului străin pe proprie răspundere (autentificată notarial), privind lipsa impedimentelor la înregistrarea căsătoriei, care urmează a fi tradusă în limba de stat a Republicii Moldova și legalizată în modul stabilit.

Compartiment