Sari la conținutul principal

Vehicule

Referitor la pașapoartele tehnice extrase la vamă: care sunt condițiile de returnare a lor, posesorilor?

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto nu dispune de informația referitoare la condițiile returnării pașapoartelor tehnice extrase la vamă, în acest sens fiind necesară solicitarea acestor informații  de la Serviciul vamal.

De ce serviciul de înmatriculare a transportului şi documentare a conducătorilor auto nu se prestează în CM?

Serviciile de înmatriculare a transportului nu pot fi prestate în incinta CM, deoarece ele necesită întocmirea de către un expert a Raportului de identificare a vehiculului (RIV), sau, eventual, expertize de laborator. Procedura de identificare a vehiculului cere condiții speciale pentru inspectarea vehiculului, adică ridicarea lui la rampă (estacadă) sau plasarea pe un canal de vizare. CM, datorită diversității și multitudinii de servicii prestate, cât și amplasarea lor în zone aglomerate, nu pot fi dotate cu astfel de elemente şi, din acest motiv, nu poate fi întocmit Raportul de identificare a vehiculului sau expertiza de laborator, documente prevăzute în mod obligatoriu de actele normative din domeniul înmatriculării transportului.

Ce reprezintă adeverinţa DRT?

Adeverința DRT (denumirea noua - "TC") este un document oficial, eliberat de către IP ASP (anterior era eliberat de ÎS "CRIS "Registru") pe un formular special, cu antet şi elemente de protecție, care confirmă eliberarea unui permis de conducere de categoria respectivă, dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport sau a unui agregat marcat cu număr de identificare, coproprietate asupra unui vehicul, etc.

Care este modalitatea înmatriculării mijloacelor de transport pe persoanele cu dizabilităţi locomotorii?

Modalitatea înmatriculării mijloacelor de transport de către persoanele cu dizabilități locomotorii, ca atare, nu diferă de înmatricularea mijloacelor de transport obișnuite, cu unele excepții:

  • la înmatriculare persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt scutite de taxa rutiera (art. 343 din Codul fiscal al RM);
  • la înmatriculare persoanele cu dizabilităţi locomotorii sunt scutite de taxa de 50 lei pentru fondul social;
  • în certificatele de înmatriculare se înscriu mențiuni speciale, conform prescripțiilor medicale;
  • persoanele cu dizabilităţi locomotorii se bucură de anumite facilități la vămuirea acestor vehicule (H.G. RM nr.474 din 20.04.2016).
De ce serviciile de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a permisului de conducere în caz de pierdere a acestora nu sunt prestate în incinta centrului, deşi web site-ul agenţiei stipulează acordarea acestui gen de serviciu?

Centrele multifuncționale (CM) oferă servicii de preschimbare a permiselor de conducere, în locul celor pierdute sau cu termenul de valabilitate expirat. Însă eliberarea  noilor certificate de înmatriculare sau a duplicatelor acestora, necesită întocmirea, de către un expert, a raportului de identificare a vehiculului ( RIV). Procedura de identificare a vehiculului cere condiții speciale pentru inspectarea vehiculului, adică ridicarea lui la rampă (estacadă) sau plasarea pe un canal de vizare. CM, datorită diversității și multitudinii de servicii prestate, nu pot fi dotate cu astfel de elemente şi, din acest motiv, nu poate fi întocmit Raportul de identificare a vehiculului, prevăzut în mod obligatoriu de actele normative din domeniul înmatriculării transportului.

Care este preţul pentru preschimbarea pașaportului tehnic?

Prețurile pentru preschimbarea certificatelor de înmatriculare, în dependenţă de tipul lor şi termenul de executare, sunt afișate la capitolul respectiv pe pagina web a Instituției, în rubrica "Termene şi tarife".

Termenele şi tarifele pentru înmatricularea transportului şi documentarea conducătorilor auto?

Consultațiile, privind termenele şi tarifele  pentru înmatricularea transportului și documentarea conducătorilor auto, în dependență de tipul documentului și termenul de executare, sunt afișate la capitolul respectiv pe pagina web a IP ASP, în rubrica Termene si tarife”.

Care servicii se prestează conform Nomenclatorului?

Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice sunt publicate pe pagina web a Instituției, la compartimentul general ”Agenția”, capitolul ”Legislație”,  rubrica ”Acte instituţionale”;