Sari la conținutul principal

De ce serviciile de preschimbare a certificatului de înmatriculare şi a permisului de conducere în caz de pierdere a acestora nu sunt prestate în incinta centrului, deşi web site-ul agenţiei stipulează acordarea acestui gen de serviciu?

Centrele multifuncționale (CM) oferă servicii de preschimbare a permiselor de conducere, în locul celor pierdute sau cu termenul de valabilitate expirat. Însă eliberarea  noilor certificate de înmatriculare sau a duplicatelor acestora, necesită întocmirea, de către un expert, a raportului de identificare a vehiculului ( RIV). Procedura de identificare a vehiculului cere condiții speciale pentru inspectarea vehiculului, adică ridicarea lui la rampă (estacadă) sau plasarea pe un canal de vizare. CM, datorită diversității și multitudinii de servicii prestate, nu pot fi dotate cu astfel de elemente şi, din acest motiv, nu poate fi întocmit Raportul de identificare a vehiculului, prevăzut în mod obligatoriu de actele normative din domeniul înmatriculării transportului.

Compartiment