Sari la conținutul principal

ASP lansează prestarea serviciilor cadastrale ONLINE, cu obținerea documentelor în format electronic

30.01.2023 11:54

Începând cu 01 februarie 2023, Agenția Servicii Publice lansează, în regim de pilotare, prestarea serviciilor cadastrale în regim online pe o nouă platformă - platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE). Platforma PDSE este sigură, ușor de utilizat și va permite obținerea documentelor solicitate în format electronic. În perioada de pilotare, cetățenii vor putea comanda servicii online exclusiv pentru bunurile imobile amplasate în mun. Chișinău.

Prin intermediul noii platforme, atât persoanele fizice, cât și cele juridice, vor putea solicita online și obține în format electronic 9 documente din domeniul cadastral: extrase din Registrul bunurilor imobile, informații despre valoarea bunurilor imobile și planuri cadastrale pentru bunurile imobile din mun. Chișinău.

Pentru deținătorii de semnătură electronică, documentul în format electronic va putea fi descărcat din cabinetul personal (mcabinet.gov.md) de pe Portalul guvernamental al cetățeanului sau al antreprenorului.

La solicitare, copia documentului electronic va fi eliberată pe suport de hârtie. Beneficiarul îl va putea ridica la sediul centrului multifuncţional solicitat sau îl va putea primi direct la adresa indicată, utilizând serviciul guvernamental de livrare MDelivery.

Serviciile respective se vor achita prin intermediul MPay - serviciul guvernamental de plăți electronice, utilizând orice instrument de plată la alegere, cum ar fi: cardul bancar, internet banking, terminale de plată, sisteme e-banking și plăți în numerar. În cazul plăților în numerar, cetățenii care nu au acces la internet se pot adresa la ghișeele băncilor conectate sau la oficiile întreprinderii „Poșta Moldovei”.

Comanda online a documentelor menționate se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului, care poate fi depusă prin intermediul Portalului Serviciilor Publice (servicii.gov.md) sau a paginii web a Agenției Servicii Publice (www.asp.gov.md), accesând rubrica Servicii / Servicii electronice / Comanda online / Bunuri imobile (amplasate în mun. Chișinău). Pentru comoditatea beneficiarilor a fost elaborat  Ghidul utilizatorului platformei de dezvoltare a serviciilor electronice cu rol de solicitant al serviciilor din domeniul cadastru, care descrie pe pași procedura de comandă a serviciilor.

Lansarea în regim de pilotare a prestării serviciilor electronice din domeniul cadastru prin platforma de dezvoltare a serviciilor electronice a fost realizată în conlucrare cu Agenția de Guvernare Electronică. Ulterior, conform unui plan de extindere, serviciile de obținere a documentelor în format electronic pe platforma PDSE vor fi disponibile și pentru bunurile imobile de pe tot teritoriul Republicii Moldova.