Sari la conținutul principal

Procedura de licențiere a brokerilor vamali a fost modificată

13.07.2023 14:36

Începând cu data de 01.07.2023,  procedura de licențiere a brokerilor vamali a fost modificată. Solicitanţii/titularii de licenţă pentru acest gen de activitate, urmează să depună la autoritatea emitentă doar o cerere, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor stabilite de Codul vamal pentru obţinerea/prelungirea/reperfectarea licenţei, fără a prezenta careva acte confirmative, care anterior erau obligatorii.

Cererea, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, poate fi depuse prin două modalități:

  1. Online, fără a fi nevoie ca agenții economici să se deplaseze la ghișeele subdiviziunilor ASP, prin intermediul platformei serviciilor guvernamentale, www.servicii.gov.md, sau prin intermediul platformei Ghişeului unic pentru gestionarea actelor permisive, pe pagina web www.actpermisiv.gov.md;  
  2. Personal, cu prezenţă fizică sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, la orice Centru Multifuncțional al ASP.

Modelul declaraţiei pe propria răspundere, aprobată de autoritatea de licenţiere poate fi descărcat de pe pagina ASP, aici

Cererea este generată de sistemul informațional de gestionare şi eliberare a actelor permisive, la momentul solicitării serviciului.

Urmare a cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere depuse, ASP va înştiinţa Serviciul Vamal pentru a se asigura de corespunderea condițiilor de activitate ale solicitantului cu cerinţele stabilite  de Codul vamal. 

ASP asigură suportul informaţional, consultativ şi de comandă a serviciilor publice și a documentelor necesare solicitanților de servicii, la următoarele numere de telefon:

  • Informaţii generale şi programare la servicii: 14 909,(+373 22) 25-7070
  • Domeniul licențiere:(+373 22) 20-7762 Venind în sprijinul solicitanților de servicii de licenţiere, ASP a  elaborat un „Ghid practic”, care poate fi vizualizat (aici).

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

18.05.2024