Sari la conținutul principal

Dobândirea cetățeniei RM prin căsătorie

04.08.2023 08:59

Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cererea cetăţeanului străin cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, dacă este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova cel puţin 3 ani şi are domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani, care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat şi are surse legale de venit.

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune în două exemplare la subdiviziunea teritorială a Agenţiei Servicii Publice în a cărei rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are stabilit domiciliul şi/sau reşedinţa temporară.

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 1. Actul de identitate: paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere permanent pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. Documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;
 3. Documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
 4. Autobiografia, în care se indică inclusiv data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre starea civilă, date despre soţ (soţie)şi rudele de gradul I (părinţi, copii);
 5. Certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este şi din Republica Moldova;
 6. Adeverinţa privind termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autoritatea competentă pentru străini, sau alte documente care confirmă domicilierea legală şi obişnuită a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova, dacă informaţia respectivă nu se găseşte în Registrul de stat al populaţiei;
 7. Documentul ce atestă plasarea în câmpul muncii sau adeverinţa de la locul de studii;

Persoanele care nu sunt plasate în câmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autoritatea de resort, care confirmă sursele legale de existenţă ale solicitantului (venit obţinut în urma depozitelor sau altor activităţi legale, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de şomaj, indemnizaţie pentru copii). Persoana care declară că se află la întreţinerea materială a membrului (membrilor) de familie prezintă declaraţia acestuia (acestora) prin care se confirmă acest fapt şi documentele ce atestă sursele legale de existenţă ale întreţinătorului (întreţinătorilor);

 1. Adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă şi a persoanelor cu dizabilități stabilite pe o perioadă nedeterminată;
 2. Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 3. Patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se prezintă o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
 4. Dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.

Nota informativă, cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare și avizele autorităţilor de resort se expediază Comisiei în vederea examinării (termenul  nu poate depăşi un an) şi luării deciziei pentru emiterea decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare.

Solicitantul este informat despre emiterea decretului şi despre necesitatea şi locul depunerii jurământului. Ulterior, i se eliberează adeverinţa privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

23.05.2024