Sari la conținutul principal

Organizațiile necomerciale pot obține statutul de utilitate publică

22.08.2023 09:54

Statutul de utilitate publică se atribuie organizaţiilor necomerciale (asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor, instituţiilor private) care desfășoară activități de utilitate publică și întrunesc o serie de condiții stabilite de legislația RM.

În urma obţinerii statutului de utilitate publică, organizaţiile necomerciale pot beneficia de:

  • acordare de facilități fiscale;
  • oferirea gratuită sau în condiții preferențiale a dreptului de a folosi proprietatea publică; finanțarea nerambursabilă;  
  • contractarea de lucrări și servicii;
  • finanțarea cu destinație specială, inclusiv comanda socială.

Pentru a solicita statutul de utilitate publică, organizaţiilor necomerciale urmează să prezinte Comisiei de Certificare, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Servicii Publice, următoarele documentele:

1) cererea; 

2) raportul de activitate pentru anul precedent, în cazul solicitării statutului de utilitate publică, sau pentru ultimii 3 ani, în cazul reconfirmării statutului de utilitate publică, care conține informații referitoare la activitățile desfășurate, la valoarea mijloacelor financiare și materiale obținute și folosite;

3) declarația financiară, care include:

a) raportul financiar pentru anul precedent de activitate, întocmit conform standardelor contabile;

b) informația despre sursele de finanțare ale organizației necomerciale, inclusiv granturile primite pentru perioada anterioară depunerii cererii, dar nu mai mare de 3 ani;

c) datele despre folosirea mijloacelor financiare și materiale primite pentru perioada anterioară depunerii cererii, dar nu mai mare de 3 ani;

4) declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor prevăzute de lege.

Modelele de acte pentru solicitarea statutului de utilitate publică pot fi vizualizate și descărcate de pe pagina  web oficială a Agenţiei Servicii Publice la compartimentul Formulare tip secţiunea Comisia de Certificare sau accesând link-ul: https://www.asp.gov.md/ro/ informatii-utile/comisiei-de-certificare/.

Statutul de utilitate publică se atribuie prin decizia Comisiei de Certificare pe un termen de 5 ani.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

23.05.2024