Sari la conținutul principal

Scutiri de taxe pentru moștenitorii vehiculelor, destinate persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor

28.08.2023 08:27

Persoanele cu dizabilități locomotorii beneficiază de facilități fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială.

În cazul decesului persoanei cu dizabilități locomotorii, care a beneficiat de facilități la importul mijlocului de transport, moștenitorul respectivului autovehicul  va fi scutit și el de plata obligațiilor vamale.

 Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului se efectuează la subdiviziunile de înmatriculare a vehiculelor ale Agenției Servicii Publice, cu prezentarea certificatului de moștenitor.

Suplimentar la certificatul de moștenitor legal, pentru a efectua transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului moștenit după decesul persoanei cu dizabilități locomotorii, urmează a fi prezentate următoarele documente:

a) cererea noului proprietar;
b) actul de identitate al solicitantului, în original;
d) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
e) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
f) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
g) plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardului SM 122:2014 sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare;
h) dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
i) procura, după caz;
j) raportul de identificare a vehiculului.

Prevederile au intrat în vigoare, odată cu modificarea Codului Fiscal prin Legea 212 din 20.07.23.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

18.05.2024