Sari la conținutul principal

Eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă și a extraselor de pe actele de stare civilă prin MPower

30.08.2023 08:30

Din 01.01.2023 solicitarea şi obţinerea în numele unei alte persoane a documentelor de stare civilă este posibilă şi în baza împuternicirii de reprezentare electronică.

Împuternicirea de reprezentare electronică poate fi acordată prin intermediul serviciului guvernamental MPower şi se bazează pe utilizarea semnăturii electronice. Serviciul guvernamental MPower oferă un mecanism sigur, flexibil și comod de gestiune a împuternicirilor de reprezentare de către persoanele fizice de a acționa în numele și pe seama sa la obținerea unui serviciu public de la o autoritate publică  prestatoare de servicii.

Împuternicirea de reprezentare electronică constituie o alternativă împuternicirii acordate prin intermediul unei procuri autentificate notarial.

Pentru a afla informații suplimentare despre modul în care poate fi acordată o împuternicire de reprezentare electronică puteți accesa pagina web  MPower.gov.md și „Ghidul utilizatorului”.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

18.05.2024