Sari la conținutul principal

Se pun în aplicare noi formulare ale Declarației privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai unităților de drept

04.09.2023 14:39

Începând cu 4 septembrie 2023, se modifică procedura de verificare, înregistrare și actualizare a datelor din Registrul de stat al unităților de drept cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice cu scop lucrativ, ai organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor  individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) și se pun în aplicare noi formulare ale Declarației privind beneficiarii efectivi ai unității de drept.

Modificările respective survin ca urmare a amendării Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu prevederi referitoare la noțiunea de beneficiar efectiv și instituirea unei proceduri privind  modul de soluționare a neconcordanțelor între informațiile disponibile în Registrul de stat al unităților de drept privind beneficiarul efectiv și informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate entităților raportoare (bănci, notari, avocați ș.a. ) de către client.  

Prezentarea și actualizarea informațiilor privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai unităților de drept trebuie realizată în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a amendamentelor aduse  Legii nr. 308/2017 (până la 01 ianuarie 2025). În cazul nedeclarării, declarării incomplete sau incorecte a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, Codul contravențional al Republicii Moldova prevede sancționarea cu amenzi de la 1000 la 1500 unități convenționale.

Formularele de tip nou ale Declarației privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor  individuali și ai gospodăriilor țărănești (de fermier) sunt plasate pe pagina web oficială a Agenţiei Servicii Publice, la compartimentul “Formulare tip” secţiunea „Alte modele de documente aferente înregistrării de stat a unității de drept” și pot fi descărcate accesând acest link.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

18.05.2024