Sari la conținutul principal

Noi oportunități pentru antreprenori

07.09.2023 08:42

Societățile cu răspundere limitată din Republica Moldova (SRL) vor obține mai multă libertate pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor și vor avea mai puține interdicții din partea statului. În acest sens,  în Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată au fost operate următoarele modificări:

  • se comasează într-un singur act constitutiv contractul de constituire și statutul companiei: potrivit modificărilor actul de constituire al societăţii este statutul;
  • numărul de asociaţi într-o societate nu este limitat: potrivit prevederilor actuale   numărul de asociaţi în SRL nu poate fi mai mare de 50, astfel a fost exclusă această limită;
  • modificarea capitalului social se efectuează prin înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice şi, opţional, prin modificarea statutului: a fost exclusă obligativitatea  modificării actului de constituire în cazul modificării capitalului social. Aceiaşi situaţia la schimbarea sediului şi denumirii;
  • reducerea capitalului social se înregistrează la organul înregistrării de stat după expirarea termenului de o lună de la data publicării avizului în Monitorul Oficial, astfel termenul vizat a fost redus de la 2 luni la o lună;
  • în calitate de aport la capitalul social al SRL pot fi bunuri consumptibile. Până la aprobarea modificărilor bunurile consumptibile nu puteau constitui aport la formarea capitalului social;
  • asociaţii pot încheia un contract privind modul de realizare a unor drepturi şi de exercitare a unor obligaţii ale asociaţilor rezultate din lege. Prin contract, asociaţii se pot obliga de a acţiona într-un anumit mod sau de a se abţine de la anumite acţiuni (de a vota într-un anumit mod la luarea deciziilor în cadrul organelor societăţii; de a cumpăra şi/sau de a vinde partea socială, ori de a se abţine de la înstrăinare; etc.). Aceste prevederi sunt inovative.
  • o nouă oportunitate pentru asociaţii minoritari este retragere din societate fără acordul celorlalţi asociaţi: Astfel, asociatul care deţine mai puţin de 33% din cuantumul capitalului social se poate retrage din societate oricând, fără consimţământul asociaţilor. Asociatul retras depune cererea şi notificarea de retragere la organul înregistrării de stat. Asociatul se consideră retras de la data radierii lui din Registrul de stat al persoanelor juridice. Oricare asociat sau societatea poate cere organului înregistrării de stat notarea procedurii de retragere a asociatului, la orice etapă a acesteia, în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Din numărul total de persoane juridice înregistrate în Registrul de stat al unităților de drept al Republicii Moldova, 109 010 constituie societăți cu răspundere limitată,  aproximativ 69% din numărul total de unităţi de drept înregistrate.

Legea nr.229/2023 pentru modificarea unor acte normative (reglementarea relaţiilor dintre asociaţii/fondatorii societăţilor comerciale) a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.325-327 din 22.08.2023 și urmează să intre în vigoare la expirarea a două luni de la data publicării.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

18.05.2024