Sari la conținutul principal

Solicitarea la distanță a e-Extrasului din Registrul de stat al persoanelor și întreprinzătorilor individuali

06.10.2023 10:44

Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali poate fi solicitat online. Procesul de obținere online a extraselor din registrele de stat este simplu și comod.

E-Extrasul poate fi solicitat atât de către persoanele autentificate (deținătoare de semnătură electronică), cât și de o persoană neautentificată, doar că persoanele neautentificate, vor putea solicita un extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali și recepționa documentul solicitat, doar pe suport de hârtie, cu recepționarea acestuia la centrele multifuncționale ale ASP sau la adresa solicitată, prin intermediul serviciului guvernamental de livrare MDelivery. Persoanele autentificate pot primi documentul solicitat în format electronic în MCabinet al cetățeanului și în MCabinet al antreprenorului.

Formularul de solicitare a e-Extrasului poate fi accesat prin intermediul Portalului Serviciilor Publice https://eservicii.gov.md/asp/dilud/cerere/cis02, precum și prin intermediul paginii oficiale a Agenției (Servicii>Servicii electronice>e-Extras din Registru de stat) https://www.asp.gov.md/ro/servicii/servicii-electronice

Precizăm că extrasul electronic are aceeași valoare juridică precum extrasul eliberat pe suport de hârtie.

Principalele avantaje ale e-Extrasului: completarea la distanță (online) a formularului; achitarea securizată și comodă a serviciului prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay); recepționarea rapidă în MCabinet, etc.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

18.05.2024