Sari la conținutul principal

Ghidul practic al solicitantului serviciului „Înregistrarea de stat a asociaţiei de proprietari din condominiu (APC)”

07.12.2023 16:09

In scopul sporirii suportului consultativ solicitanților de servicii de înregistrare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu și a facilitării accesului la serviciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice, ASP a elaborat și pune la dispoziția publicului Ghidul practic al solicitantului serviciului „Înregistrarea de stat a asociaţiei de proprietari din condominiu (APC)” https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-juridice.

În ghid sunt descrise cele mai importante aspecte care trebuie considerate la constituirea APC, cerințele față de documentele depuse pentru înregistrarea APC, înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al unităţilor de drept (RSUD) și în actele de constituire, descrierea procedurilor de reorganizare, radiere din  RSUD, dar și aspecte relevante privind renunțarea la funcția de administrator al APC.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

21.06.2024