Sari la conținutul principal

Partidul politic „ȘOR” a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice

24.01.2024 09:53

Agenția Servicii Publice comunică că la data de 23.01.2024, în temeiul cererii depuse de lichidatorii Partidului Politic „Şor", dizolvat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023, IDNO 1016620006611 a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Istoricul entităţii politice vizate conține următoarele date:

La data de 26.02.1999, de către Ministerul Justiţiei a fost reînregistrată Mişcarea Social Politică „RAVNOPRAVIE”, în conformitate cu prevederile Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind partidele politice şi alte organizaţii social-politice.
La data de 03.11.2008, Ministerul Justiţiei prin decizia nr. 72, a înregistrat statutul în redacţie nouă al entităţii politice respective.
La data de 01.09.2008, Ministerul Justiţiei a emis decizia de refuz a înregistrării statutului, în redacţie nouă.
La data de 12.07.2016, prin decizia Ministerului Justiţiei nr. 334, a fost înregistrată modificarea datelor din Registrul de stat cu privire la alegerea conducătorului Mişcării Social Politice „RAVNOPRAVIE” - Ilan ŞOR.
La data de 07.11.2016, în temeiul procesului-verbal al Congresului al VII-lea al formaţiunii politice respective, Ministerul Justiţiei a înregistrat statutul în redacţie nouă, cu schimbarea denumirii din Mişcarea Social Politică „RAVNOPRAVIE” în Partidul Politic „ŞOR” şi înregistrarea simbolicii acestuia.
La data de 04.09.2017, prin decizia Ministerului Justiţiei a fost înregistrată modificarea sediului Partidului Politic „ŞOR”: mun. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 36, of. 326.
La data de 23.09.2021, a fost înregistrat statutul în redacţie nouă al Partidului Politic „ŞOR” şi modificarea datelor în Registrul de stat cu privire la realegerea administratorului (Preşedintelui).
La data de 13.09.2023 a fost inițiată procedura de dizolvare a Partidului Politic „ŞOR". 
La data de 23.01.2024 Partidului Politic „ŞOR", dizolvat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023, a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

21.06.2024