Sari la conținutul principal

Având o semnătură electronică, proprietarii vehiculelor pot comanda online și primi instantaneu, în format electronic, două extrase din Registrul de Stat al Vehiculelor

06.02.2024 08:28

Proprietarii vehiculelor, persoane fizice și juridice, care dețin semnătură electronică pot solicita online și primi instantaneu (în regim de timp real) în cabinetul personal (MCabinet) încă două documente electronice:

  1. Extras care confirmă înmatricularea vehiculelor în Registrul de Stat al vehiculelor (RSV);
  2. Extras care confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului.

Extrasele sunt solicitate pentru a fi prezentate, la cerere,  în instanțele de judecată, la bănci, FISC, companiile de microfinanțare, la lichidarea unui SRL, etc. Extrasele corespund cerințelor față de documentele electronice și conțin denumirea câmpurilor în două limbi: română și engleză.

Noile servicii pot fi accesate online atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare, urmând doar câțiva pași:

  • Cererea de solicitare online a serviciului se depune prin intermediul platformei www.servicii.gov.md.
  • Achitarea serviciilor respective se face prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice (Mpay).

Extrasele solicitate online și primite instantaneu în format electronic în MCabinet, costă mai puțin cu 20% decât documentele eliberate pe suport de hârtie.

Opțiunea de a comanda serviciile online este disponibilă și pentru beneficiarii de înlesniri. Este necesar doar selectarea prin bifare a categoriei de beneficiar de înlesniri. În cazul confirmării apartenenței solicitantului la una dintre categoriile de beneficiari de înlesniri serviciul va fi prestat gratuit.

La necesitate, sistemul oferă posibilitatea de a solicita apostilarea documentelor comandate online și livrate instantaneu în cabinetul personal. Serviciul de apostilare se oferă contra cost, în funcție de mai mulți parametri (țara pentru care se solicită, termenul de perfectare, etc.). După generarea extrasului, sistemul îl va remite în mod automat către Ministerul Justiției pentru validare. Astfel, în MCabinet va parveni separat, în termenul selectat de solicitant, apostila emisă de către Ministerul Justiției, sub formă de document electronic, de tip PDF, cu cod QR. La vizualizarea documentului electronic, prima pagină va conține apostila emisă de către Ministerul Justiției, următoarea pagină – extrasul emis de ASP.

Totodată serviciul va fi disponibil și pentru persoanele împuternicite prin MPower. În cazul dat urmează a fi indicat doar numărul împuterniciri de reprezentare MPower. Platforma de dezvoltare a serviciilor electronice va verifica automat existența împuternicirii.

(!!!) MPower este un serviciu guvernamental cu ajutorul căruia o persoană, care deține semnătura electronică poate împuternici o altă persoană (reprezentant) să acționeze în numele și pe seama sa în raport cu terții fără necesitatea de a prezenta procura notarială. Serviciul MPower poate fi accesat prin intermediul portalului mpower.gov.md

Mai multe informații despre procedura de solicitare a serviciilor electronice de eliberare a Extrasului din Registrul de stat al vehiculelor le puteți afla pe site-ul ASP, accesând Ghidul utilizatorului serviciului electronic „Extras din RSV”.

Serviciul a fost elaborat în conlucrare cu Agenția de Guvernare Electronică.
 

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

21.06.2024