Sari la conținutul principal

În atenţia solicitanților de servicii din domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier)

29.02.2024 10:48

Reamintim, că din septembrie 2023, s-a modificat procedura de verificare, înregistrare și actualizare a datelor din Registrul de stat al unităților de drept cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice cu scop lucrativ, ai organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) și s-au pus în aplicare noi formulare ale Declarației privind beneficiarii efectivi ai unității de drept.

Modificările respective au survenit ca urmare a modificării Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prezentarea și actualizarea informațiilor privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai unităților de drept trebuie realizată în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a amendamentelor aduse  Legii nr. 308/2017  - până la 01 ianuarie 2025.

Formularele Declarației privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor  individuali și ai gospodăriilor țărănești (de fermier) sunt plasate pe pagina web oficială a Agenţiei Servicii Publice, la compartimentul “Formulare tip” secţiunea „Alte modele de documente aferente înregistrării de stat a unității de drept” și pot fi descărcate accesând acest link.

Totodată, reamintim că extrasele din Registrul de stat al unităţilor de drept se eliberează de către organul înregistrării de stat  prin intermediul:

  • Serviciului electronic „Extras din Registrul de stat al unităţilor de drept”, care poate fi accesat aici: https://eservicii.gov.md/asp/dilud/cerere/cis02 ;

  • Centrelor multifuncţionale, amplasate pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, cu excepţia centrelor multifuncţionale din municipiul Chişinău; 

  • Secţiei informaţii şi menţiuni, din cadrul Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept (mun. Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, 47, et. 2, bir.214, bir. 215 şi bir.217).

Până la solicitarea extraselor din Registrul de stat al unităţilor de drept, persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) trebuie să se asigure că au prezentat organului înregistrării de stat datele privind beneficiarul/ii efectiv/i.

Astfel, extrasele din Registrul de stat al unităţilor de drept vor conține datele beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi în cazul în care datele despre beneficiarii efectivi au fost prezentate şi înregistrate la organul înregistrării de stat. În caz contrar, rubrica „Beneficiar efectiv” se va completa cu textul „Nedeclarat”.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

21.06.2024