Sari la conținutul principal

Moldova se pregătește pentru noul act de identitate – cartea electronică de identitate

20.03.2024 09:56

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pașapoarte a fost votat în prima lectură în plenul Parlamentului RM.  După votarea acestuia în lectura finală, se va intră în linie dreaptă pentru producția cărților electronice de identitate și eliberarea lor, începând cu prima jumătate a anului 2025. 

De ce este nevoie de un nou act de identitate?

Versiunea actuală a buletinelor de identitate ale cetățenilor RM a fost aprobată în anul 1994 și de atunci nu a suferit nici o îmbunătățire viabilă. Astăzi, la 30 de ani de la apariția primului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cu IDNP inclus, se impune actualizarea acestuia. Prin decizia Consiliului European din data de 23 iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat. Unul din obiectivele agendei de asociere îl constituie punerea în circulație a noilor tipuri de acte de identitate, îmbunătățite din punct de vedere al securității.

Stabilirea unor standarde minime de securitate și integrarea datelor biometrice în cărțile de identitate, pentru a se verifica dacă un document este autentic și pentru a stabili identitatea unei persoane este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 şi în Regulamentul (UE) 2019/1157. 

Cartea electronică de identitate „3 în 1”

Cartea electronică de identitate va putea fi folosită ca:

  1. document de identificare a titularului pe teritoriul Republicii Moldova;

  2. document de călătorie pentru traversarea frontierei - în condițiile unui acord interguvernamental. Actualmente, cetăţenii Republicii Moldova au posibilitatea de a călători în baza buletinului de identitate în Ucraina şi Turcia. Odată cu punerea în circulaţie a cărţii de identitate, ce va corespunde rigorilor standardelor minime de securitate şi în care vor fi integrate datele biometrice, va fi posibilă extinderea listei statelor în care cetăţenii Republicii Moldova vor putea beneficia de dreptul la libera circulaţie în baza acestui act de identitate, care va servi şi ca document de călătorie.

  3. document de identificare electronică în sistemele informaționale ale instituțiilor publice pentru a beneficia de diverse servicii publice electronice, dar şi pentru semnarea actelor, cererilor sau declarațiilor oficiale fără a fi nevoie să te prezinți la oficiile instituțiilor publice.

Prin ce se deosebește cartea de identitate de buletinul de identitate?

  1. În premieră pentru Republica Moldova, cartea de identitate va conține nu doar date în format tipărit, dar și date în format electronic.

Date în format tipărit: denumirea statului emitent, în limbile română și engleză; denumirea actului de identitate, în limbile română și engleză; seria şi numărul; numele și prenumele; sexul; data naşterii; cetăţenia; numărul de identificare de stat al persoanei fizice; data emiterii și autoritatea emitentă; data expirării termenului de valabilitate; imaginea facială; semnătura olografă a titularului, de la vârsta de 14 ani.

Date în format electronic: datele din formatul tipărit și din formatul inscripționat; certificatul calificat pentru semnătura electronică - în cazul titularilor cu capacitate deplină de exercițiu; datele biometrice ale titularului: imaginea facială și, după caz, imaginile amprentelor digitale.

    2. Viza de reședință nu va fi trecută pe cartea electronică de identitate.

In prezent, potrivit legislației, schimbarea vizei de reședință duce la nulitatea actului de identiate. Adică, odată cu schimbarea vizei de reședință, cetățenii trebuie să-și perfecteze noi acte de identitate.

Odată cu introducerea în circuit a cărților electronice de identitate, cetățenii vor trebui să anunțe despre acest fapt autoritățile (online - printr-o declarație electronică; la centrele multifuncționale ale ASP, la primării, Ambasade), dar nu va mai fi nevoie de schimbat actul de identitate. Modificările se vor face doar în sistem.

Alte date despre cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate va avea dimensiunea unui card bancar, standartizat internațional. 

Actul va fi eliberat, începând cu vârsta de 14 ani. 

Termenul maxim de valabilitate al acestuia va fi de 10 ani. 

Costul orientativ al cărții electronice de identitate va fi de circa 280 lei. 

Agenția Servicii Publice și-a propus ca emiterea cărții de identitate să aibă loc în prima jumătate a anului 2025.

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

20.06.2024