Sari la conținutul principal

Reorganizarea ASP: la Criuleni nu se vor presta servicii de examinare auto

29.03.2024 10:08

În vederea îmbunătățirii procesului de examinare auto și pentru a asigura transparența acestuia, candidații care au absolvit școlile auto din raioanele Criuleni și Dubăsari, vor putea susține examenele de calificare (teorie/practică) la una din subdiviziunile de examinare ale ASP din Chișinău și Orhei, începând cu data de 1 aprilie 2024. Candidații vor avea opțiunea de a selecta locația de sine stătător.

Decizia a fost luată după examinarea infrastructurii rutiere a orașului Criuleni, care, la moment, nu corespunde cerințelor de exigențe necesare evaluării obiective a competențelor acumulate de candidat pe trasee diversificate, în contexte și situații variate, ce ar putea apărea într-un  trafic rutier intens (intensitatea circulației rutiere este foarte redusă, practic nu există intersecții cu grad sporit de complexitate, sunt foarte puține semafoare, nu pot fi diversificate rutele de examinare, este redusă posibilitatea distribuirii aleatorii a candidaților către examinatori etc.). 

In plus, conform datelor statistice pentru anii 2022 și 2023, numărul de servicii de examinare prestate în cadrul locației din or. Criuleni este cel mai mic, comparativ cu cele 11 locații ale Direcţiei de examinare a conducătorilor auto ale ASP, având un trend descrescător.

Începând cu 1 aprilie, pentru a facilita accesul la serviciile de examinare, numărul examinatorilor autorizați în locația din municipiul Orhei va fi majorat, ceea ce va permite extinderea numărului de locuri disponibile pentru serviciile de examinare, fără a crește timpul de așteptare.

Totodată, vă reamintim că recent, în mun. Chișinău, ASP a deschis două noi locații de preluare a candidaților pentru proba practică (categoria B). Acestea sunt amplasate în incinta secțiilor de înmatriculare auto din sectoarele Sculeni (str. Calea Ieșilor, 14) și Rîșcani (str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 1). În prezent, la etapa de pilotare a proiectului, cetățenii au posibilitatea să-și selecteze locația de unde preferă să se pornească la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Ulterior, candidații vor fi distribuiți aleatoriu de către sistem la unul dintre cele trei centre de preluare a persoanelor pentru proba practică. 

Persoanele care au iniţiat la Criuleni procedura de examinare la una dintre probe (teoriei/practică),  indiferent de rezultatele obţinute, „admis” sau „respins”, fără a finaliza procedura de examinare, vor fi admise la examen, la toate sub/categoriile, programându-se  la oricare din subdiviziunile de examinare auto ale ASP din mun. Chișinău sau Orhei. 

Serviciile de înmatriculare auto vor continua să fie prestate în cadrul subdiviziunii ASP din or. Criuleni (str. Orhei, 56), dar și în incinta Centrului multifuncțional Criuleni  (str.31 August 1989 nr.139).

Informație oferită de:

Departamentul management servicii publice

Serviciul comunicare şi protocol

Ultimul salvat:

20.05.2024