Sari la conținutul principal

Media

Până în luna iulie 2024, administratorii asociațiilor de proprietari din condominiu trebuie să se prezinte la organul înregistrării de stat din cadrul centrelor multifuncționale ale ASP și să depună  următoarele documente

Începând cu 15 ianuarie 2024, cetățenii Republicii Moldova care dețin semnătură electronică și sunt înregistrați la serviciul guvernamental de notificare electronică MNotify (...

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile, Agenția Servicii Publice anunță că pe întreg teritoriul țării, au fost sistate examenele la proba practică pentru obținerea permisului de conducere la categoriile A, B, C, D, E, programat

Noua instituție, Cadastrul Bunurilor Imobile, fondatorul căreia este Agenția Geodeziei, Cartografiei și Cadastru, a preluat de la Agenția Servicii Publice următoarele domenii de activitate:

În contextul schimbărilor rapide din mediul de afaceri, a evoluției tehnologiei, dar și a necesității de a armoniza legislaţia Republicii Moldova din domeniul dreptului societăților comerciale cu cerinţele drep

Cetățenii care-și perfectează buletine de identitate la centrele multifuncționale ale ASP, le pot primi direct la domiciliu.

In scopul sporirii suportului consultativ solicitanților de servicii de înregistrare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu și a facilitării accesului la serviciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice, A

Astăzi, 06.12.2023, Guvernul a aprobat Conceptul Serviciului guvernamental de suport clienți și Conceptul Sistemului informațional ,,Serviciul guvernamental de suport clienți ’’, care vor facilita dialogul dintre be

Cu suportul Programului USAID Moldova „Reforme Instituționale și Structurale în Moldova” urmează a fi elaborat un Regulament pentru evaluarea anuală a registratorilor din domeniul înregistrării de stat.

Agenția Servicii Publice anunță că pe data de 11.12.2023, ora 09.00, în incinta ASP (mun. Chișinău, str.