Sari la conținutul principal

Media

Agenția Servicii Publice anunță că, începând cu data de 11 septembrie 2023, serviciul de înregistrare de stat a organizațiilor sindicale și a asociațiilor patronale se prestează gratuit (tariful anterior - 1149 lei).

Societățile cu răspundere limitată din Republica Moldova (SRL) vor obține mai multă libertate pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor și vor avea mai puține interdicții din partea statului. În acest sens,  în Legea nr. 135/2007 privind...
Începând cu 4 septembrie 2023, se modifică procedura de verificare, înregistrare și actualizare a datelor din Registrul de stat al unităților de drept cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice

Desemnarea procentuală este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către organiz

Din 01.01.2023 solicitarea şi obţinerea în numele unei alte persoane a documentelor de stare civilă este posibilă şi în baza împuternicirii de reprezentare electronică.
Persoanele cu dizabilități locomotorii beneficiază de facilități fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială.

În contextul alegerilor locale generale care vor avea loc la data de 5 noiembrie 2023, Agenţia Servicii Publice îndeamnă cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot să-și verifice valabilitatea actelor de identitate.

<p>În legătură cu expirarea termenului de 100 de ani a actelor de stare civilă emise în anul 1922, Agenţia Servicii Publice le transmite la Agenția Națională a Arhivelor, pentru păstrare permanentă.</p>

Astăzi, 23 august 2023,  Agenția Servicii Publice marchează 6 ani de activitate. Instituția a fost fondată în anul 2017,  prin  fuzionarea Î.S.

Statutul de utilitate publică se atribuie organizaţiilor necomerciale (asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor, instituţiilor private) care desfășoară activități de utilitate publică și întrunesc o serie de condiții stabilite de legislația RM.