Sari la conținutul principal

Media

Desemnarea procentuală este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către organiz

Din 01.01.2023 solicitarea şi obţinerea în numele unei alte persoane a documentelor de stare civilă este posibilă şi în baza împuternicirii de reprezentare electronică.
Persoanele cu dizabilități locomotorii beneficiază de facilități fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială.

În contextul alegerilor locale generale care vor avea loc la data de 5 noiembrie 2023, Agenţia Servicii Publice îndeamnă cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot să-și verifice valabilitatea actelor de identitate.

<p>În legătură cu expirarea termenului de 100 de ani a actelor de stare civilă emise în anul 1922, Agenţia Servicii Publice le transmite la Agenția Națională a Arhivelor, pentru păstrare permanentă.</p>

Astăzi, 23 august 2023,  Agenția Servicii Publice marchează 6 ani de activitate. Instituția a fost fondată în anul 2017,  prin  fuzionarea Î.S.

Statutul de utilitate publică se atribuie organizaţiilor necomerciale (asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor, instituţiilor private) care desfășoară activități de utilitate publică și întrunesc o serie de condiții stabilite de legislația RM.

Cetățenii care-și perfectează actele la Agenția Servicii Publice pot comanda livrarea acestora direct acasă, prin intermediul serviciului guvernamental de livrare MDelivery. Documentele pot fi livrate atât în țară, cât și peste hotare.
Astăzi,  16.08.2023, Secţia înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto  din or. Căușeni a fost deconectată de la energia electrică, fără vreo avizare prealabilă din partea furnizorului.
Agenția Servicii Publice anunță că, începând cu 16.08.2023, în cadrul Centrului multifuncțional nr. 5 Chișinău (str. Alexandru cel Bun, 56) se prestează serviciile de evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate, inclusiv, în termen...