Verifică date din registrele de stat

Descriere serviciului

Verifică IDNP – este un serviciu de acordare a informaţiei din Registrul de Stat al Populaţiei, în regim online, prin care solicitantul poate verifica dacă există persoana cu un astfel de IDNP şi dacă aceasta este în viaţă.

Pentru a beneficia de serviciu solicitantul introduce în câmpurile rezervate:
  • IDNP;
  • Codul de protecţie.
​Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
  • Introduceţi datele solicitate în câmpul obligatoriu pentru completare.
  • Vizualizaţi informaţia solicitată.
Verifică IDNP
 

Atenție! Serviciul gratuit puteți efectua până la 5 interpelări pe zi!

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42