Întrevederea reprezentanților Agenției Servicii Publice, Agenției Proprietății Publice și ai Primăriei municipiului Chişinău

Pe data de 29 ianuarie curent Agenția Servicii Publice a organizat o ședință de lucru cu conducerea și reprezentanții Agenției Proprietății Publice și ai Primăriei municipiului Chişinău.

La ședință s-au abordat subiectele privind delimitarea și înregistrarea unor bunuri imobile proprietate publică a statului şi a autorităţii publice locale, care sunt amplasate în unităţile administrativ - teritoriale ale municipiului Chişinău. De asemenea, s-au discutat deficiențele existente și înlăturarea acestora prin colaborare reciprocă în cadrul procedurilor de delimitare. 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Acordului trilateral de colaborare privind eficientizarea proceselor de gestionare a bunurilor imobile proprietate publică.

Reamintim că Acordul trilateral între ASP, APP și Primăria mun. Chișinău s-a semnat  pe data de 20 octombrie 2020. În cadrul parteneriatelor de colaborare părțile, potrivit competențelor și atribuțiilor deținute, realizează următoarele activități:

  • identificarea, descrierea, reprezentarea pe plan cadastral, determinarea apartenenţei şi domeniului, înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a statului şi a autorităţii publice locale;
  • îmbunătăţirea calităţii datelor cadastrale, prin eliminarea numerelor cadastrale convenţionale, restabilirea sau corectarea proiectelor de organizare a teritoriului, întocmite în cadrul programului naţional de privatizare a terenurilor „Pământ”;
  • colectarea datelor şi evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.
Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42