Consultant pentru dezvoltarea modelelor de evaluare funciară (obiecte rezidențiale)

Solicitare de Expresii de Interes

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ –CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)

Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)
Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Consultant pentru dezvoltarea modelelor de evaluare funciară (obiecte rezidențiale)
Nr de referință
.: MD-PSA-237377-CS-INDV
Data publicării: 4 iunie 2021

            Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze un Consultant Individual Local, pentru pentru dezvoltarea modelelor de evaluare funciară (obiecte rezidențiale). Consultantul va fi executant pentru Componenta B: Evaluarea proprietății. Sarcinile consultantului sunt să elaboreze rapoarte lunare de activitate și de progres privind următoarele acțiuni:

SarcinaLivrabile

a) Dezvoltarea modelelor de evaluare pentru diferite tipuri de  proprietate imobiliară – casele de locuit individuale din oraşe, loturi din întovărăşirile pomicole cu/fără case sezoniere, garaje pentru transport individual,  case de locuit individuale din localităţile rurale

Modele de evaluare pentru fiecare tip de proprietate imobiliară remise spre aprobare, însoțite de raportul de testare a calității modelelor elaborate

 

b) Definitivarea hărților zonelor valorice pentru fiecare tip de proprietate imobiliară

Hărți de zone valorice pentru fiecare tip de imobil şi pentru fiecare localitate

 

c) Efectuarea studiului de evaluare a calității modelelor de evaluare, precum şi rezultatelor fiecărei evaluări și reevaluări.

Raport de evaluare a calității pentru fiecare model de evaluare și reevaluare-remisă

d) Organizarea și supravegherea colectării și validării datelor de vânzare, orice alte date de proprietate reală necesare pentru dezvoltarea modelului de evaluare. Elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea procesului de colectare a datelor de piaţă

Rapoarte lunare

e) Desfășurarea instruirii personalului ASP implicat în evaluarea masivă a bunurilor imobiliare, precum și părților interesate externe ale proiectului.

 • Planul de instruire remis spre aprobare,
 • Materiale de instruire pregătite,
 • Instruire petrecută

f) Asistență furnizată pentru susținerea și apărarea rezultatelor evaluării, modelelor de evaluare și altor produse ale proiectului în timpul procedurilor de contestații și litigii. Analiza contestațiilor și a reclamațiilor primite după publicarea rezultatelor evaluării. Revizuirea și ajustarea modelelor de evaluare.

Raport privind contestațiile procesate și reclamațiile revizuite, propuneri de îmbunătățiri ale sistemului,

Modele de evaluare revizuite

g) Pregătirea raportului final privind rezultatele de evaluare

Raport remis

Cerințe fața de consultant

Calificări generale:

 1. Studii universitare economie şi finanțe, economie în construcție / economie imobiliară; inginer constructor, matematică aplicată şi statistică;

Experiență și cunoștințe specifice:

 1. Cel puțin 3 ani de experiență relevantă în modelarea economică sau evaluarea bunurilor imobile. Desfășurarea de programe educaționale universitare în evaluarea imobilelor sau în domenii conexe va fi considerată un avantaj;
 2. Bună cunoaștere a MS Office: MS Word, MS Excel MS PowerPoint sau aplicații cu funcționalități similare;

Cunoașterea limbilor

Candidatul trebuie să posede excelent limba română sau rusă și să vorbească fluent în engleză (înțelegere, scriere și vorbire). Nivelul de cunoaștere a limbii va fi testat pe baza documentelor prezentate și a interviului personal.

Alte abilități și experiență care vor fi considerate un avantaj

 1. Diplomă de master în evaluare imobiliară, diplomă de doctorat legată de evaluarea imobilelor vor fi considerată un avantaj.
 2. Experiență anterioară în activități similare din țară sau străinătate;
 3. Abilități de analiză statistică;
 4. Cel puțin un an de experiență în poziția de conducere a echipei, ceea ce presupune instruirea și supravegherea membrilor echipei. Cunoașterea standardelor internaționale de evaluarea imobilelor;
 5. Cunoașterea procedurilor de operare a datelor statistice, inclusiv în scopul verificării  calității rezultatelor evaluării ( ;
 6. Experiență în elaborarea și publicarea articolelor științifice privind  problemele actuale în domeniul  evaluării proprietăților imobiliare;

Experiență în lucrul cu software specializat de analiză statistică (ex. SPSS sau NCSS sau altele similare);

Metoda de selectare

Procedura de selectare al Consultantului se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).
Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
Termenul limită de depunere a Expresiilor de Interes și a Cv-urilor este 25 iunie, 2021,
ora locală 17:00 la adresa e-mail: pief.procurement@asp.gov.md

Termeni de Referință:

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42