Operator pentru verificarea calității documentelor scanate (6 operatori)

Solicitare de Expresii de Interes

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ –CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)

Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)
Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Operator pentru verificarea calității documentelor scanate (6 operatori)
Nr de referință
.: MD-PSA-239035-CS-INDV
Publicat la data de: 11.06.2021

            Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Lucrările de digitizare (scanare) a documentelor din arhivele serviciilor cadastrale teritoriale sunt executate de companii specializate contractate pentru asemenea tipuri de lucrări. Departamentul cadastru al Agenției Servicii Publice (ASP) fiind responsabil de organizarea proceselor de lucru, furnizarea documentelor pentru digitizare, controlul calităţii documentelor scanate cu aplicarea semnăturii electronice și recepţia lucrărilor.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze 6 (șase) operatori  pentru asigurarea calităţii documentelor scanate de către compania contractată pentru digitizarea documentelor, consultarea specialiştilor companiei de digitizare referitor la formatul şi componenţa dosarelor, documentelor şi clasificarea acestora.

Obiectivul principal al activităţii operatorului pentru controlul calităţii documentelor scanate este asigurarea calităţii scanării documentaţiei şi aplicarea semnăturii electronice pe documentele corect scanate.

Agenția Servicii Publice invită candicaţi eligibili de a prezenta interesul în prestarea serviciilor menționate. Persoanele interesate trebuie să prezinte informație care atestă calificarea de a îndeplini sarcinile atribuite și întrunesc următoarele cerințe:

 1. Cerinţe minime obligatorii
  1. Studii tehnico-profesionale, sau medii de specialitate (colegiu), sau superioare
  2. Experienţa de lucru cu documentele electronice (crearea, redactarea, arhivarea).
  3. Experiența în utilizarea calculatorului şi aplicaţiilor MS Office, Adobe Acrobat.
  4. Cunoaşterea fluentă a limbii Române.
 2. Cerinţele care vor servi un avantaj pentru candidaţi în procesul de selectare:
  1. Experienţa în arhivarea şi pastrărea documentelor, activităţi de secretariat/cancelarie.
  2. Cunoaşterea şi utilizarea serviciului de semnătură electronică la semnarea documentelor electronice.
  3. Experienţa în prelucrarea unui volum mare de informaţii în termen restrîns.
  4. Experienţa în exercitarea activităţilor de verificare şi raportare.
  5.  Cunoaşterea fluentă a limbii Ruse

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes care va conţine: scrisoare de intenţie/motivare,  Cv-ul și documentelor care atestă calificarea și experienţa  (diplome de studii,  certificate de calificare, documente care atestă experiența necesară, scrisori de referinţă de la locuri de muncă/clienţi), indicând numărul de referinţă şi poziţia „Operator pentru controlul calităţii documentelor scanate”.

Expresiile de interes vor fi expediate la adresa de email: pief.procurement@asp.gov.md, în atenția: Vitalie Antociuc, Manager de proiect

Termenul limită de prezentare a expresiilor de interes este  2 iulie 2021, ora  17:00

Întrebările de clarificare pot fi depuse pe adresa de email indicată mai sus nu mai tîrziu de 28 iunie 2021.

Cerintele Tehnice pentru Operator pentru verificarea calităţii documentelor scanate

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42