Cererea de Oferte pentru lucrări cadastrale în raionul Teleneşti

Cererea de oferte
Servicii de Non-Consultanță

Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Proiect: Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară
Titlul contractului: Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Teleneşti
Țara: Republica Moldova
Nr.Creditului: 6306-MD
Nr. CDO: MD-PSA-239012-NC-RFB
Publicat la data de: 11 iunie 2021

 1. Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Teleneşti.
 2. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Teleneşti.
 3. Licitația va fi realizată prin intermediul achiziției locale competitive, folosind o Cerere de Oferte (CDO), în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale după cum sunt specificate în "Reglementările în domeniul Achizițiilor pentru Finanțarea Proiectelor de Investiții", ediția iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017("Reglementările privind Achizițiile"), și este deschisă pentru toți Ofertanții eligibili astfel cum sunt definite în Reglementările privind Achizițiile.
 4. Ofertanții eligibili interesați,  pot obține informații suplimentare de la
  • Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, Departamentul Cadastru
  • Igor Zaporojan, specialist în procurări
  • e-mail: pief.procurement@asp.gov.md
 5. Documentele de licitație în limba română pot fi obținute de către ofertanții eligibili interesați la depunerea unei cereri scrise la adresa de e-mail de mai jos. Documentul va fi trimis prin poșta electronică.
 6. Ofertele trebuie livrate la adresa de mai jos pînă la 14 iulie 2021; ora locală 11:00. Licitația electronică nu va fi permisă. Ofertele întîrziate vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai ofertanților și a celor care aleg să participe la adresa de mai jos pe 14 iulie, 2021; ora locală 11:00.
 7. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o Declarație pentru garanție a ofertei.
 8. Adresa menționată este:
  • Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”, Departamentul Cadastru,
  • În atenția: Igor Zaporojan, specialist în procurări
  • MD-2005, Chișinău, Republica Moldova,
  • Str. AlexandrPușkin 47, of.318
  • e-mail: pief.procurement@asp.gov.md        
  • adresa paginii web: www.asp.gov.md
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42