Specialist în tehnologii informaționale și comunicații

Solicitare de Expresii de Interes
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ –CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)
(Reanunț)

Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)
Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Specialist în tehnologii informaționale și comunicații
Data Publicării: 18 iunie 2021

Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze un specialsit în tehnologii informaționale și comunicații care va ) va susține implementarea activităților TIC finanțate în baza Proiectului asigurând calitatea performanței generale a proiectului  și atingerea obiectivelor proiectului. Consultantul se va concentra în primul rând asupra Componentei C a Proiectului, însă va acorda suport și pentru activitățile TIC realizate în cadrul altor componente ale proiectului.

Sarcinile principale sunt:

Consultantul va acorda suport la elaborarea Termenilor de Referință (TdR) și a Specificațiilor Tehnice (ST) pentru procurările din domeniul TIC,  va monitoriza și evalua consultanții contractați în cadrul Proiectului care acordă asistență ASP în managementul contractului și va raporta asupra progresului și performanței contractului.

Consultantul va avea următoarele sarcini specifice:

 1. Susținerea achizițiilor în domeniul TIC în cadrul proiectului prin oferirea de contribuții la planificarea achizițiilor, elaborarea TdR și ST, acordarea de asistență ASP în timpul evaluării;
 2. Monitorizarea implementării contractelor de TIC și raportarea asupra progresului și riscurilor potențiale, cu propunerea de acțiuni menite să îmbunătățească rezultatele;
 3. Oferirea de contribuții la rapoartele de progres ale proiectului și pregătirea rapoartelor specifice cerute de Managerul UIP;
 4. Susținerea elaborării strategiei și a planului de acțiuni privind TIC în cadrul Proiectului;
 5. Coordonarea lucrului alor specialiști IT angajați în cadrul Proiectului;
 6. Acordarea de suport în alte sarcini și responsabilități ale UIP, la necesitate sau la cererea Managerului UIP;

Experiența Profesională Necesară

Obligatoriu

 1. Studii universitare în IT, geo-informatică sau alt domeniu conex;
 2. 5 ani de experiență demonstrată în domeniul  IT;
 3. Experiență demonstrată în elaborarea sau implementarea de software;
 4. Fluent în română sau rusă și engleză (abilități de scriere și comunicare).

Pentru avantaj

 1. Certificate în domeniul managementului și administrării sistemelor de TIC;
 2. Experiență în proiecte finanțate de Banca Mondială sau alte organizații de dezvoltare;
 3. Experiență în managementului contractelor TIC;
 4. Abilitatea de a lucra în echipe virtuale.

Selecția

Selecția Consultanților  va fi efectuată în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017.  

Contractul va fi semnat pentru o perioadă de un an (inițial cu o perioadă de probă de trei luni) cu posibilitatea extinderii termenului în baza unei performanțe satisfăcătoare, însă termenul contractului nu va depăși luna decembrie 2023.

Verificările anuale ale performanței vor fi desfășurate și discutate cu conducătorii Departamentului Cadastru (DC) și Departamentului Tehnologie (DT) ale ASP.

Raportarea   

Consultantul va raporta lunar către Managerul UIP. Consultantul va lucra în strânsă colaborare cu echipa DT al ASP.

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi
Termenul limită de depunere a Expresiilor de Interes și a Cv-urilor este 16 iulie, 2021,
ora locală 17:00 la adresa e-mail: pief.procurement@asp.gov.md.

Termeni de Referință:

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42