Reținerile au avut loc în rezultatul Acordului interinstituțional de cooperare semnat de Agenția Servicii Publice și Serviciul de Informații și Securitate

În cadrul Acordului interinstituțional de cooperare semnat de Agenția Servicii Publice și Serviciul de Informații și Securitate, în contextul conlucrării și acordării suportului reciproc la realizarea atribuțiilor de prevenire și contracarare a acțiunilor de încălcare a drepturilor cetățenilor, de către reprezentanții organelor de drept cu  suportul Direcției securitate a ASP a fost documentată activitatea unui grup criminal organizat, creat cu scopul facilitării susținerii examenului auto.

S-a stabilit că membrii grupului criminal îi echipau pe candidați ai examenului pentru obținerea permisului de conducere cu tehnică specială şi organizau de la distanță transmiterea corectă a răspunsurilor pentru a înlesni susținerea examenului auto. Pentru serviciile prestate membrii grupului criminal solicitau remunerări ilegale care variau între 500-1000 euro. Ca urmare a celor constatate, de către organele de drept s-a pornit o cauză penală, conform elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (3) lit. b) din Codul penal.

Amintim că la 31 decembrie 2020, de către subdiviziunile securităţii interne ale SIS și ASP, a fost reţinut în flagrant delict un cetățean moldovean, iar asupra unuia dintre beneficiari a fost depistată şi ridicată tehnica specială.

ASP va continua conlucrarea cu organele de drept în contextul contracarării acțiunilor de încălcare a drepturilor cetățenilor, depistării și prevenirii riscurilor de corupere, precum și asigurării integrităţii instituţionale.

 Reiterăm că procesul de susținere a  examenului practic și teoretic este asigurat cu  sistem de înregistrare audio-video. Înregistrările respective sunt utilizate atât în procesul de examinare, cât și în procedurile de contestare a rezultatelor obținute la examen.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42