Lansarea consultărilor publice a documentației cadastrale în cadrul PIEF

Agenția Servicii Publice informează că în cadrul Proiectului de înregistrare și evaluare funciară au fost lansate consultările publice a documentației cadastrale și în mediul online.

Documentația cadastrală elaborată este expusă pe pagina web a Agenției Servicii Publice - http://asp.gov.md/ro/pief/cpdc. Consultările publice constituie o etapă importantă în procesul de înregistrare primară masivă a dreptului de proprietate, deoarece ne permit să identificăm unele eventuale erori până a face înscrieri în Registrul bunurilor imobile. Consultările publice sunt organizate pentru a informa titularii de drepturi şi alte persoane interesate din comunitate despre rezultatele lucrărilor de identificare a bunurilor imobile şi proprietarilor lor, precum și despre documentația cadastrală elaborată în acest scop. Publicarea documentației cadastrale în mediul online, pe lângă afişarea propriu-zisă la sediile primăriilor sau alt spaţiu public din perimetrul localităţii respective, oferă un grad mai înalt de acces și informare pentru titularii de drepturi, în special, pentru titularii care, la moment, nu pot consulta documentația cadastrală în persoană. În procesul de consultare a documentaţiei cadastrale, Agenţia Servicii Publice asigură respectarea angajamentului faţă de modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, garantat prin lege.

Concomitent, în atenția solicitanților de servicii cadastrale, ASP reiterează despre disponibilitatea verificării prin intermediul portalului informațional al cadastrului bunurilor imobile (e-Cadastru) a statutului juridic al bunului imobil, inclusiv tipul dreptului înregistrat, numărul notărilor și interdicțiilor înscrise asupra bunului imobil, accesând baza centrală de date a cadastrului. Consultarea online oferă posibilitatea gestionării eficiente a timpului Dvs.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42