Precizări privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, că duminică 11 iulie 2021, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare anticipate, centrele multifuncționale vor activa conform unui program special de muncă. Prin urmare, acestea vor fi deschise în intervalul orar 7.00-21.00.

La solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta peste 18 ani vor fi eliberate buletine de identitate provizorii și vor fi înmânate buletinele de identitate confecționate.

E de menționat că în ziua de 11 iulie 2021, centrele multifuncționale vor asigura eliberarea, în mod gratuit, a buletinului de identitate provizoriu, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova aflați pe teritoriul Republicii Moldova care în ziua desfășurării scrutinului electoral nu dețin act de identitate valabil necesar pentru efectuarea votării în condițiile legii.

Eliberarea buletinelor de identitate provizorii se va efectua conform principiului teritorial, și anume:

  1. a) la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competență teritorială solicitantul are înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară, care este valabilă.
  2. b) în cazul în care solicitantul are înregistrare şi la domiciliu şi la reşedinţa temporară și acea din urmă este valabilă, buletinul de identitate provizoriu se va elibera numai la subdiviziunea în a cărei rază de competenţă teritorială acesta îşi are reşedinţa temporară valabilă;
  3. c) cetățenilor cu drept de vot care anterior nu au deținut acte de identitate, buletinul de identitate provizoriu li se va elibera la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competență teritorială solicitantul concomitent se va înregistra la domiciliu sau la reședința temporară;
  4. d) cetățenilor cu drept de vot radiați din evidență - la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competență teritorială se află ultimul domiciliu sau, după caz, ultima reședință temporară, sau la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competență teritorială solicitantul concomitent se va înregistra la domiciliu sau la reședința temporară;
  5. e) studenților și elevilor cu drept de vot, înmatriculați în instituțiile de învățământ în localitățile în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară, buletinul de identitate provizoriu se va elibera la subdiviziunea ASP în a cărei rază de competență teritorială se află instituția de învățământ respectivă, la prezentarea carnetului de student/elev al instituției de învățământ din localitatea respectivă.
  6. f) persoanelor aflate în instituţiile penitenciare şi izolatoare de urmărire penală, instituţiile de asistenţă socială sau medico-sanitare specializate, buletinul de identitate provizoriu se va elibera la Centrul multifuncțional în a cărui rază de competență teritorială se află instituția respectivă.

Solicitanții nu vor prezenta documentele de stare civilă dacă nu au intervenit schimbări în datele personale de la eliberarea ultimului act de identitate sau în cazul în care informația cu privire la datele personale și modificarea lor se atestă în Registrul de stat al populației.

         Cetățenii Republicii Moldova care au depus cererea pentru eliberarea buletinului de identitate  în perioada  11 iunie  – 08 iulie 2021, pot ridica actul de identitate  solicitat până la data de 11 iulie 2021, inclusiv și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat.

            Detalii și suport informațional se oferă prin intermediul Call-centrului la numerele de telefon 14909 și (+373) 022-25-70-70 și pagina web a instituției. Pentru orice informație suplimentară suntem la dispoziția Dumneavoastră, inclusiv prin e-mail: asp@asp.gov.mdpresa@asp.gov.md, și pagina de Facebook a ASP.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42