Sari la conținutul principal

Livrarea prin intermediul furnizorului de servicii poștale (pentru un document)

Departamentul înregistrare şi licențiere a unităților de drept

Descriere Tarif Locul prestării
fără ridicare 50 lei
cu ridicare 70 lei

Documente disponibile pentru livrare:

  • Informații din Registrul de stat (extras) şi/sau din actele de constituire;
  • Copii certificate de pe actul de constituire;
  • Licențe.
warning

Serviciul se presteaza în termen de 3 zile lucrătoare din data predării documentului pentru livrare.