Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Registrul de Stat al Unităţilor de Drept

Registrul de Stat al Unităţilor de Drept – sistemul integrat automatizat de evidenţă a tuturor structurilor, care au statut de unităţi de drept (conform recomandărilor EUROSTAT) – organele administraţiei publice, întreprinderile, asociaţiile obşteşti, partidele şi alte organizaţii social-politice, asociaţii profesionale, de confesiune şi culte religioase, asociaţii de coproprietari în condominiu, categorii speciale de persoane, care prestează anumite servicii (notari, avocaţi), care sunt numiţi în continuare "unităţi de drept".RSUD este destinat pentru colectarea, stocarea, actualizarea şi analizarea datelor cu privire la unităţile de drept cu prezentarea acestei informaţii organelor administraţiei publice ale Republicii Moldova în scopul ridicării gradului de eficienţă al proceselor de administrare.

Programare
online