Sari la conținutul principal

Înregistrarea primară selectivă a bunului imobil și a dreptului de proprietate

Termene și tarife

1) teren:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

240 lei 


120 lei32

3 zile lucrătoare720 lei
1 zi lucrătoare1200 lei

 

2) teren cu/sau construcție cu destinație locativă:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

280 lei 


140 lei32

3 zile lucrătoare840 lei
1 zi lucrătoare1400 lei

3) încăpere izolată:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

260 lei 


130 lei32

3 zile lucrătoare780 lei
1 zi lucrătoare1300 lei

4) teren cu/sau construcție cu destinație nelocativă, bloc locativ:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

500 lei 


250 lei32

3 zile lucrătoare1500 lei
1 zi lucrătoare2500 lei

5) drept de proprietate comună asupra bunului imobil privatizat în contul cotelor valorice din patrimoniul întreprinderilor agricole:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

200 lei 


100 lei32

3 zile lucrătoare600 lei
1 zi lucrătoare1000 lei

Informații generale

Descrierea serviciului

Prima înscriere efectuată în Registrul bunurilor imobile referitor la un bun imobil şi dreptul de proprietate asupra lui. Serviciul este solicitat de către titularul dreptului de proprietate, dobândit în procesul de transmitere în proprietate a terenurilor sau altor bunuri imobile, pentru care nu au fost efectuate lucrări de înregistrare primară masivă în cadrul Programului de stat pentru crearea cadastrului (HG1030/1998) sau pentru a înregistra bunul imobil nou construit sau format în procedură de formare prin separare.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate indicat în actul în temeiul căruia se înregistrează bunul imobil şi dreptul de proprietate sau persoana împuternicită în modul stabilit.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Documentul care constituie temeiul apariţiei dreptului de proprietate (act administrativ, certificat de moştenitor, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, altele).

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

16.07.2024