Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea primară selectivă a bunului imobil și a dreptului de proprietate

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Documentul care constituie temeiul apariţiei dreptului de proprietate (act administrativ, certificat de moştenitor, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, altele).
Programare
online