Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea primară selectivă a bunului imobil și a dreptului de proprietate

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Prima înscriere efectuată în Registrul bunurilor imobile referitor la un bun imobil şi dreptul de proprietate asupra lui. Serviciul este solicitat de către titularul dreptului de proprietate, dobândit în procesul de transmitere în proprietate a terenurilor sau altor bunuri imobile, pentru care nu au fost efectuate lucrări de înregistrare primară masivă în cadrul Programului de stat pentru crearea cadastrului (HG1030/1998) sau pentru a înregistra bunul imobil nou construit sau format în procedură de formare prin separare.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate indicat în actul în temeiul căruia se înregistrează bunul imobil şi dreptul de proprietate sau persoana împuternicită în modul stabilit.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online