Sari la conținutul principal

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

260 lei 


130 lei33

3 zile lucrătoare780 lei
1 zi lucrătoare1300 lei

Informații generale

Descrierea serviciului

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile, dobândit în rezultatul unei tranzacţii sau prin moştenire.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului înregistrat sau persoana împuternicită în modul stabilit

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Înlesniri

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Documentul de drept în temeiul căruia a fost dobândit dreptul de proprietate (contract, certificat de moştenitor, alte acte).

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

20.06.2024