Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Documentul de drept în temeiul căruia a fost dobândit dreptul de proprietate (contract, certificat de moştenitor, alte acte).
Programare
online