Sari la conținutul principal

Înregistrarea bunului imobil nou format prin comasare

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare300 lei
3 zile lucrătoare900 lei
1 zi lucrătoare1500 lei

Informații generale

Descrierea serviciului

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil care a apărut în rezultatul desfăşurării procedurii de formare prin metoda comasării mai multor bunuri imobile ce aparţin aceluiaşi proprietar sau aceloraşi coproprietari.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului înregistrat sau persoana împuternicită în modul stabilit

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  2. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  3. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Dosarul lucrării cadastrale de formare a bunului imobil prin comasare, recepţionat în modul stabilit de Agenţia Servicii Publice;
  5. Decizia de formare a bunului imobil.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

16.07.2024