Sari la conținutul principal

Înregistrarea drepturilor reale limitate și a altor drepturi supuse înregistrării

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

220 lei 


110 lei 34

3 zile lucrătoare660 lei
1 zi lucrătoare1100 lei

Informații generale

Descrierea serviciului

Înregistrarea altor drepturi reale, precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, dreptul de folosinţă asupra terenului statului sau unităţii administrativ-teritoriale, concesiunea, gestiunea economică, etc.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului înregistrat sau persoana împuternicită în modul stabilit.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  • Cererea de modelul aprobat;
  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  • Documentul care constituie temeiul apariţiei dreptului (contract, act administrativ, hotărârea instanţei de judecată, etc.).

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

16.07.2024