Sari la conținutul principal

Termene și tarife

1) notarea din oficiu în temeiul documentelor emise de instanțele judecătorești, executorii judecătorești, organele fiscale, organele de drept; notarea avizului despre exercitarea dreptului de ipotecă:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoaregratuit

 

2) notarea la cerere:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

160 lei 


8035

3 zile lucrătoare480 lei
1 zi lucrătoare800 lei
 

Informații generale

Descrierea serviciului

Notarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de creanţă, faptelor juridice şi raporturilor juridice ce au legătură cu bunul imobil înregistrat (ex. contractul de arendă / locaţiune, antecontractul, interdicţia de înstrăinare sau grevarea dreptului înscris, altele prevăzute de lege) .

Cerinţe faţă de solicitanţi

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană interesată. În cazul notării contractului de locaţiune / arendă, neautentificat notarial, la ghişeul registratorului se vor prezenta ambele părţi ale contractului.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
 

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Actul ce urmează a fi notat sau în temeiul căruia se va efectua notarea.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

20.05.2024