Sari la conținutul principal

Notarea în registrul bunurilor imobile

Atenție!

Funcțiile de prestare a serviciilor cadastrale au fost preluate de către Instituția Publică Cadastrul bunurilor imobile.
(Hotărârii Guvernului nr.959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru)

Termene și tarife

1) notarea din oficiu în temeiul documentelor emise de instanțele judecătorești, executorii judecătorești, organele fiscale, organele de drept; notarea avizului despre exercitarea dreptului de ipotecă:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoaregratuit

 

2) notarea la cerere:

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

160 lei 


8035

3 zile lucrătoare480 lei
1 zi lucrătoare800 lei
 

Informații generale

Descrierea serviciului

Notarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de creanţă, faptelor juridice şi raporturilor juridice ce au legătură cu bunul imobil înregistrat (ex. contractul de arendă / locaţiune, antecontractul, interdicţia de înstrăinare sau grevarea dreptului înscris, altele prevăzute de lege) .

Cerinţe faţă de solicitanţi

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană interesată. În cazul notării contractului de locaţiune / arendă, neautentificat notarial, la ghişeul registratorului se vor prezenta ambele părţi ale contractului.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
 

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Actul ce urmează a fi notat sau în temeiul căruia se va efectua notarea.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

14.04.2024