Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Notarea în registrul bunurilor imobile

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau alt document ce confirmă împuternicirile), după caz
  4. Actul ce urmează a fi notat sau în temeiul căruia se va efectua notarea.
Programare
online