Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Notarea în registrul bunurilor imobile

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Notarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de creanţă, faptelor juridice şi raporturilor juridice ce au legătură cu bunul imobil înregistrat (ex. contractul de arendă / locaţiune, antecontractul, interdicţia de înstrăinare sau grevarea dreptului înscris, altele prevăzute de lege) .

Cerinţe faţă de solicitanţi

Serviciul poate fi solicitat de orice persoană interesată. În cazul notării contractului de locaţiune / arendă, neautentificat notarial, la ghişeul registratorului se vor prezenta ambele părţi ale contractului.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online