Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Alte activități legate de înregistrarea bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

1) modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile, radierea drepturilor, actelor, faptelor sau raporturilor juridice; corectarea erorilor în registrul bunurilor imobile (produse nu din vina organului cadastral):

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 100 lei
3 zile lucrătoare 300 lei
1 zi lucrătoare 500 lei

 

2) radierea sechestrului/interdicției în temeiul actelor depuse/expediate de instanțele de judecată, organele de drept sau executorii judecătorești, precum și radierea interdicţiei aplicate în temeiul legii din oficiu de către registrator:

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare gratuit
  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online