Sari la conținutul principal

Recepția lucrărilor cadastrale

Termene și tarife

1) recepția lucrării cadastrale pentru un bun imobil:

TermenTarifLocul prestării
5 zile lucrătoare320 lei

 

2) recepția lucrărilor cadastrale executate concomitent pentru un bun imobil:

TermenTarifLocul prestării
5 zile lucrătoare480 lei

3) recepția lucrărilor cadastrale executate în mod masiv:

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoare1270 lei

Informații generale

Descrierea serviciului

Recepţionarea documentaţiei cadastrale, întocmite de companiile autorizate să execute lucrări cadastrale, pentru un bun imobil care urmează a fi înregistrat sau care este înregistrat în Registrul bunurilor imobile. În rezultatul recepţionării documentaţiei cadastrale este actualizată baza de date grafică a cadastrului, aceasta fiind o precondiţie pentru efectuarea înscrierilor / modificărilor în Registrul bunurilor imobile.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Compania autorizată în executarea lucrărilor cadastrale

Canale de prestare

Solicitare:

 • ghișeul centrului multifuncțional;
 • comanda online prin completarea formularului pe platforma specializată OTRS.

Eliberare:

 • ghișeul centrului multifuncțional;
 • platforma specializată OTRS.

Informare

ACTE NORMATIVE

 1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
 2. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren (Ordinul ARFC nr. 70/2017;)
 3. Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile (Ordinul ARFC nr.71/2017);
 4. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (Ordinul ARFC nr.07/2015);
 5. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

 1. Cererea de modelul aprobat;
 2. Împuternicirile reprezentantului companiei autorizate / acordul semnat cu ASP pentru utilizarea platformei OTRS;
 3. Raportul lucrării cadastrale (format analog sau digital confirmat cu semnătură electronică).

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

21.05.2024