Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Evaluarea bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

1) nelocative:

a) clădire:

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 210 lei

 

b) construcție (edificiu):

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 100 lei

 

c) încăpere izolată:

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 150 lei

 

d) teren:

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 130 lei

 

2) locative și din întovărășirile pomicole:

a) clădire auxiliară casei de locuit:

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 60 lei

 

b) casă de locuit:

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 90 lei

 

c) încăpere izolată:

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 80 lei

 

d) teren:

Termen Tarif Locul prestării
Conform condițiilor contractului 80 lei
  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online